Traumaklinikka

Psykoterapia- ja kriisipalvelumme soveltuvat yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kokemien kriisien ja traumojen hoitoon.

Klinikassa työskentelevät työntekijät ovat perehtyneet laaja-alaisesti traumoihin ja kriiseihin liittyviin hoitoihin. Erityinen perehtyneisys on traumafokusoidussa terapiassa. Tämän sisällä integroidusti asiakkaiden tarpeen mukaan hyödynnetään useita menetelmiä kuten EMDR, sensomotorinen psykoterapia, perheterapia, pariterapia, ratkaisukeskeinen psykoterapia sekä kognitiiviset menetelmät.

Työntekijämme ovat perehtyneet työuransa aikana laaja-alaisesti monenikäisten hoitoihin. Näin ollen kohderyhmä on laaja kattaen lapset , nuoret , aikuiset, perheet, parit , työyhteisöt ja erilaiset ryhmät.

Tarjoamme myös arviointipalvelua liittyen monenlaisiin traumojen jälkeisiin oireisiin. Tavanomaisemman psyykkisen arvionnin lisäksi tarjoamme psykologisia tutkimuksia trauman uhreilla usein havaittavien kognitiivisten vaikeuksien kuten muistin , ajattelun ja havainnon pulmien kartoittamiseksi. Erityisinä arvionnin osa-alueina ovat dissosiaatiohäiriön arvioiminen niin kehollisina kuin psyykkisinä kokemuksina sekä kidutusten aiheuttaminen traumavaikutusten arviointi. Arviointeihin perustuen annetaan kirjalliset yhteenvedot ja hoitosuositukset.

 

Konsultaatiot

Konsultaatiot

Vakaviin traumoihin ja kriiseihin liittyvät konsultaatiot käsittävät akuutin tai jo pitempään jatkuneen tilanteen arvioinnin. Käytettävät menetelmät vaihtelevat trauman kohteen mukaan. Esimerkiksi työyhteisön kokemassa traumaattisessa tilanteessa esimies voi konsultoida liittyen mahdollisiin tarvittaviin purkutoimenpiteiden järjestämiseen tai tilata työntekijämme järjestämään tilaisuudet paikanpäälle. Yksilön kokemassa traumassa konsultaatio voi käsittää hoitosuosituksen pyytämisen muutaman kerran tapaamisen jälkeen.

Koulutukset

Koulutukset

Työvälineitä trauman hoitoon
– mukana kokemuskouluttajia, kesto 2 päivää

Työvälineitä traumojen hoitoon ja arkeen
– integratiivinen malli
– 30 op

Työvälineitä parien hoitoon
– Suunnattu yksilötyötä tekeville

Työvälineitä maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön
– Traumojen varhaiseen tunnistamiseen, hoitoon ja vakauttamiseen.

Kohderyhmät

Kohderyhmät

– lapset
– nuoret
– aikuiset
– perheet
– parit
– työyhteisöt
– traumalle altistuneet ryhmät

Arvioinnit

Arvioinnit

– dissosiaatioarviointi
– kidustustraumojen arviointi
– toimintakyvyn arviointi
– psykologiset tutkimukset
– oirekartoitus, psyykkinen ,kehollinen ja sosiaalinen
– hoitosuositukset
– hoito

Traumafokusoitu terapia

Traumafokusoitu terapia

Hyödynnetään tarpeen mukaan erilaisia menetelmiä kuten EMDR, Sensomotorinen psykoterapia, perheterapia, pariterapia, kognitiiviset menetelmät, trauma-altistus , narratiivinen traumatarina. Sekä erilaiset traumojen hoitoon liittyvät integratiiviset mallit

Työnohjaus

Työnohjaus

– työyhteisöille, jotka työskentelevät trauma-asiakkaiden kanssa
– yksilötyönohjaukset