”Työvälineitä trauman hoitoon ja arkeen” – koulutukset

 

Koulutuksen sisältö on tarkoitettu kaikille asiakas- ja potilastyötä tekeville.

Koulutuksen tavoite on lisätä käytännönläheisesti valmiuksia kohdata, tunnistaa ja hoitaa asiakkaan traumaattisia kokemuksia.

Koulutus koostuu kahdesta taitopainotteisesta päivästä, joiden sisältöinä ovat mm:

  • Traumaattisen oireen tunnistaminen ja sen huomiointi arjessa
  • Dissosiaation tunnistaminen ja sen kanssa selviäminen
  • Työvälineet hoidossa ja arjessa, mm. keholliset vakauttamisharjoitukset
  • Trauman vakauttauttaminen, mm. turvapaikan luominen
  • Trauman vaikutukset mm. asiakkaan vuorovaikutussuhteisiin
  • Muun hoidon tarpeen arviointi
  • Kokemuskouluttajat kertovat selviytymisestään ja eheytymisestään nauhoitetuissa esityksissä.

 

Tulevista koulutuksista saat lisätietoa www.stepbystep.fi sivuilta.