Hoidolliset palvelut

Klinikassa tehdään monenlaisia terapiaa, hoitoa, konsultaatioita sekä työnohjausta liittyen vakaviin kriiseihin ja traumoihin.

Kohderyhminä ovat: lapset, nuoret, aikuiset, perheet ja parit.

  • Psykoterapia

Aikuisten ja nuorten psykoterapiat

  • yksilöterapiat
  • pariterapiat
  • perheterapiat
  • Kriisi- ja traumapsykoterapia

Terapian aikana arvioidaan traumaperäisen tapahtuman ja sen aiheuttaman häiriön vaikeustaso sekä annetaan opastusta ja tietoa trauman yleisistä vaikutuksista.

Hoidon aikana opetellaan myös keinoja:

  • hallita traumamuistojen tunkeutumista mieleen
  • säädellä kehon stressi-, yli- ja alivireystiloja
  • löytää arjen selviytymiskeinoja
  • tunnistetaan ennaltaehkäisevästi oireita laukaisevia tilanteita ja tekijöitä

Osana traumapsykoterapiaa voidaan käyttää esim. sensomotorisia traumamenetelmiä, matalataajuus yhdistelmähoitoa, perhe- ja pariterapiaa sekä EMDR-menetelmää.

  • Arvioinnit

Tarjoamme arviointipalvelua liittyen monenlaisiin traumojen jälkeisiin oireisiin. Arvioinnissa on mahdollista keskittyä psyykkisiin , kehollisiiin ja psykososiaalisiin hankaluuksiin. Lisäksi tarjoamme psykologisia tutkimuksia liittyen uhreilla usein havaittaviin kognitiivisiin vaikeuksiin kuten muistin , ajattelun ja havainnon pulmien kartoittamiseksi. Erityisinä osa-alueina ovat dissosiaatiohäiriön arvioiminen sekä kidustustraumojen arviointi. Arviointeihin perustuen annetaan hoitosuositukset.

Dissosiaatio-arvioinnit
– A-des, Des-II, TSQ, SDQ-20

Toimintakyky
-SOFAS, GAS, C-GAS, SDQ

psykologiset tutkimukset
– WAIS-IV, WMS-III, WZT, Ro

psyykkinen reagointi
– TSQ, IES, BDI-21,GAD-7, OASIS

keholliset oireet
– YGTSS, SDQ-20

psykososiaaliset ongelmat
– FRT, ECR-R, AUDIT, SDS, FAD