Työnohjaus

Työnohjausta tarjoamme erityisesti työyhteisöille , jotka työhönsä liittyen kohtaavat trauman vaikutuksia asiakkaissaan.
Lisäksi mahdollista on myös työyhteisöjen ryhmämuotoinen kriisityönohjaus, kun on koettu esimerkiksi henkeä uhkaavia tilanteita.

Työnohjaus on useamman tapaamiskerran prosessi

  • jolle määritellään yksilön tai yhteisön toimintaa tukeva tavoite
  • jossa keskustellaan avoimesti ja luottamuksellisesti työhön ja työyhteisöön liittyvistä asioista ja kokemuksista ja jäsennetään eri näkökulmia
  • jossa etsitään ratkaisuja esim. asiakas/potilastyön sujuvuuden parantamiseksi ja ammattillisen oppimisen edistämiseksi
  • jonka tuloksellisuutta arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin

Auttajalle, joka työskentelee traumaattisia tapahtumia kokeneen asiakkaan kanssa, oman hyvinvointitietoisuuden kehittäminen työnohjauksen avulla auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään sekä omia että asiakkaiden reaktioita.