Tiina Santaranta

T&T Santaranta Group Oy

MSc, Erityistason kriisi- ja traumaterapeutti, parisuhde- ja seksuaaliterapeutti, Emdr- terapeutti ja työnohjaaja. Sensomotorinen psykoterapia vaihe -1

Toiminut pitkään kriisi- ja traumatyössä kuntasektorilla sekä kolmannella sektorilla kriisityöntekijänä (1999-2008). Erikoistunut vakavien kompleksisten traumojen arviointiin ja hoitoon. Työskentelyalana vakavat kompleksiset traumat ja dissosiaatiohäiriöt, sekä kidutustraumat. Työskennellyt vakavien kidutustrauma-asiakkaiden kanssa vuodesta 1999 asti.

Toiminut yksityissektorilla vuodesta 2008. Kelan psykoterapiapätevyys vuonna 2008.

Osaamisalueeseen kuuluvat myös parisuhde- ja seksuaaliterapia.Erityinen perehtyneisyys lasten ja nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä raiskattujen hoitoon. Tärkeänä osana traumahoitoja on EMDR.

nettisivut_Marja_Salmi

Marja Rautio

Berry Consultation Oy

Psykologi, psykoterapeutti , perhepsykoterapeutti (VET)

Toiminut pitkään kriisi – ja traumatyössä kuntasektorilla (2001-2008) . Lisäksi toiminut vuosina 1999-2001 kriisityöntekijänä kolmannella sektorilla, työskentelyalana väkivaltaperheet ja akuutit kriisit liittyen vakaviin henkeä uhkaaviin tilanteisiin. Perehtynyt psykologisiin tutkimuksiin niin mielenterveystyön osana kuin perheneuvolassa. Lisäksi toiminut yksityissektorilla vuodesta 1995 tehden niin hoitotyötä kuin myös kliinistä työkyvyn arviointia. Stakesin Seksuaalisen riiston hoitokoulutus vuosina 2002-2004.

Kelan psykoterapia pätevyys vuonna 2007 nuoret ja aikuiset . Kelan perheterapiapätevyys vuonna 2001.

Erityinen perehtyneisyys lasten ja nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön sekä vanhempain ohjaukseen. Terapiatyössä perehtyneisyys myös perhesurmien vaikutusten hoitamiseen. Lisäksi perehtyneisyys kognitiivisiin menetelmiin ja keholliseen traumareaktion purkuun osana traumaterapiaa. Sensomotorisen psykoterapian koulutus (level I ja II) suoritettu 2015- 2019.

Tytti Artkoski,

Psykoterapiapalvelu Tytti Artkoski Tmi

Erityistason psykoterapeutti (ratkaisukeskeinen suuntaus, integratiivinen työskentelyote), YTM, tohtoriopiskelija

Toiminut 2000-luvun alusta lähtien vaativassa psykososiaalisessa viranomais- ja auttamistyössä. Kelan psykoterapiapätevyys vuonna 2017. Viimeistelee hoidon vaikuttavuustutkimusten alueeseen kuuluvaa poikkitieteellistä väitöskirjaa addiktioiden hoidosta. Perehtynyt vakavien kompleksisten traumojen arviointiin ja hoitoon. Työskentelyalana kriisit, vakava traumatisoituminen, sekä niiden liitännäisoireet kuten riippuvuudet. Kliininen perehtyneisyys myös aikuisiän neuropsykologiseen (ADHD/ADD) arviointiin ja kuntoutukseen.

Osaamisalueeseen kuuluvat lisäksi sukupuolen- ja seksuaalisuuden moninaisuus sekä parisuhde- ja seksuaaliterapia. Lisäksi erityistä perehtyneisyyttä turvapaikkaprosessiin, pakolaisuuteen ja ihmiskauppaan liittyvässä problematiikassa.